Tổng quan về Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

 •   02/12/2015 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 2283
 •   Phản hồi: 0

vpubnd

Địa chỉ: 45 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: (053) 3.852501 (Văn thư)
Fax: (053) 3.852827
Email: vpubnd@quangtri.gov.vn
Website: http://vpubnd.quangtri.gov.vn
---------------------------------------------------------
Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chuyên môn cấp Sở, là bộ máy giúp việc của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Biên chế hiện có: 107 người, trong đó:
   + Biên chế hành chính: 45 người
   + Biên chế sự nghiệp: 14 người
   + Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 12 người
   + Hợp đồng lao động: 36 người
- Với 06 đầu mối:
   + Khối Nghiên cứu - Tổng hợp
   + Phòng Hành chính - Tổ chức
   + Phòng Quản trị - Tài vụ
   + Trung tâm Tin học tỉnh
   + Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh
   + Ban Tiếp công dân tỉnh
- Đặc điểm về tổ chức cơ sở Đảng:
   + Tổng số Đảng viên: 60 đồng chí
   + Đảng viên chính thức: 51 đồng chí
   + Đảng viên dự bị: 09 đồng chí.
   + Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ gồm 05 chi bộ.
- Các đoàn thể trong cơ quan:
   + Công đoàn cơ sở
   + Chi đoàn thanh niên
   + Ban Nữ công
 

Danh bạ thư điện tử Văn phòng UBND tỉnh

 •   02/12/2015 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 1421
 •   Phản hồi: 0

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Cảnh Hưng Chánh Văn phòng nguyencanhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Cửu Phó CVP nguyencuu@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó CVP lehuuphuoc@quangtri.gov.vn
     
PHÒNG TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng Trưởng phòng hoangtiendung@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hạnh Trưởng phòng tranhonghanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Anh Khoa Phó phòng nguyenanhkhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Phó phòng nguyenthithu_vpub@quangtri.gov.vn
Phan Văn Phước Chuyên viên phanvanphuoc@quangtri.gov.vn
Hoàng Công Tuấn Chuyên viên hoangcongtuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI CHÍNH
Nguyễn Đăng Mừng Trưởng phòng nguyendangmung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Quang Chuyên viên nguyenthanhquang@quangtri.gov.vn
PHÒNG CÔNG NGHIỆP
Trần Duy Phương Phó phòng tranduyphuong@quangtri.gov.vn
Trần Minh Tài Phó phòng tranminhtai@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI MẬU
Trần Văn Thạnh Trưởng phòng tranvanthanh@quangtri.gov.vn
Lê Nguyễn Hải Dương Phó phòng lenguyenhaiduong@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN XÃ
Đoàn Minh Phong Trưởng phòng doanminhphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Thi Trưởng phòng nguyendinhthi@quangtri.gov.vn
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên nguyenthithanhthao@quangtri.gov.vn
PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tô Thị Hải Yến Trưởng phòng tothihaiyen@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thúy Hằng Phó phòng vothithuyhang@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Trinh Chuyên viên hoangthihongtrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Truyền Chuyên viên nguyenminhtruyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Nguyễn Trương Phong Trưởng phòng     nguyentruongphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên     nguyenthanhhai.vpub@quangtri.gov.vn
VĂN THƯ
Lê Thị Hồng Thuý Phó phòng     lethihongthuy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Như Hoa Văn thư     tranthinhuhoa@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hiền Lưu trữ VP     tranthihienqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thuỳ Nhung
Văn thư
    nguyenthuynhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Bích Nguyệt Văn thư     nguyenthibichnguyet@quangtri.gov.vn
Lâm Thị Mơ Lưu trữ VP     lamthimo@quangtri
Nguyễn Tri Phương NV Bảo vệ      
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Lê Minh Dũng Phó phòng Tiếp công dân và xử lý đơn thư   Xoá liên kết leminhdung@quangtri.gov.vn
Lê Thị Minh chuyên viên     lethiminh.dakrong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Phó phòng HCTH     nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Lan Văn thư     nguyenmailan@quangtri.gov.vn
PHÒNG QT-TV
Võ Thị Uyên Trưởng phòng     vothitouyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Phó phòng - Kế toán trưởng     nguyenvannam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Lê KT viên     nguyenhongle@quangtri.gov.vn
Đỗ Tiến Trình Điện nước     dotientrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thương Lễ tân     nguyenthithuong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Nhung Lễ tân     tranthinhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Nhân viên     nguyenthithu@quangtri.gov.vn
ĐỘI XE
Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng      
Nguyễn Đức Long Lái xe      
Trịnh Bá Mạnh Lái xe      
Trịnh Minh Quý Lái xe      
Đào Hoàng Hà Lái xe      
Nguyễn Hồng Quang Lái xe      
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long Giám đốc     lechaulong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Phó GĐ     nguyenvanhienqt@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Nam Hoạ sĩ thiết kế đồ họa     lehuunam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Dũng Kế toán trưởng     nguyenthaidung@quangtri.gov.vn
Dương N.Xuân Hiếu Kỹ sư     duongnguyenxuanhieu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó phòng     nguyenthithanhnhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Phó phòng     nguyenthivanqt@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó phòng     phammyhanh@quangtri.gov.vn
Trần Hồng Hà Biên tập     tranhongha@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Nhất Biên tập     nguyentiennhat@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thùy Dương Phó phòng     nguyenthithuyduong@quangtri.gov.vn
Trương Công Minh Lái xe     truongcongminh@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DỊCH VỤ - HỘI NGHỊ TỈNH
Nguyễn Thị Thuý Giám đốc     nguyenthuy@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Thảo Kế toán     lethiphuongthao@quangtri.gov.vn
Trần Thị Phúc phụ trách tổ Lưu Trú      
Trần Thị Thảo NV.Bàn      
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Nguyễn Đức Tân Giám đốc     nguyenductan@quangtri.gov.vn
Trần Phi Tường Phó Giám đốc     tranphituong@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Lâm Công Tuấn Phó Giám đốc     lamcongtuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên     nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Chuyên viên     nguyenthituyethanh@quangtri.gov.vn
Lê Anh Phúc Chuyên viên     leanhphuc@quangtri.gov.vn
Lê Vân Chuyên viên     levan@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Mỵ Nhân viên     nguyenthimy@quangtri.gov.vn

Danh bạ điện thoại Văn phòng UBND tỉnh

 •   02/12/2015 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 3942
 •   Phản hồi: 0

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Đơn vị Họ và tên Chức danh Cơ quan Nhà riêng Di động
Lãnh đạo UBND tỉnh Ô. Võ Văn Hưng Chủ tịch     0913.249.567
Ô. Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực 3521.126   0913.356.459
Ô.Hoàng Nam Phó Chủ tịch     0913.485.338
Ô.Lê Đức Tiến Phó Chủ tịch     0913.427.377
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Ô. Nguyễn Cảnh Hưng  Chánh VP 3553.359   0913.411.134
Ô. Nguyễn Cửu PVP, Tr.ban TCD 3577.399 3550.492 0914.178.167
Ô. Lê Hữu Phước PVP, Giám đốc TTPVHHC 3686.678   0914.226.111
         
Tổng hợp Ô. Hoàng Tiến Dũng Trưởngphòng 3859.653 3851.112 0914.050.822
Bà Trần Hồng Hạnh Trưởng phòng 3554.631   0898.238.333
Nội chính Ô. Nguyễn Đăng Mừng Tr. phòng, PBTCD 3554.632 3873.354 0942.379.199
Ô. Nguyễn Thanh Quang Chuyên viên 3853.103   0912.189.357
Công nghiệp Ô. Trần Duy Phương Phó phòng 3536.677   0906.560.777
Ô. Trần Minh Tài Phó phòng 3558.399   0944.203.555
Nông nghiệp Ô. Nguyễn Anh Khoa Phó phòng 3585.599 3730.036 0906.466.669
Bà. Nguyễn Thị Thu Phó phòng 3554.630 2211.971 0962.212.612
Ô. Phan Văn Phước Chuyên viên 3550.892   0913.349.389
Ô. Hoàng Công Tuấn Chuyên viên 3852.839   0905.085.095
Tài mậu
 
Ô. Trần Văn Thạnh Trưởng phòng 3853.102 3561.332 0905.070.576
Ô. Lê Nguyễn Hải Dương Phó phòng 3577.377 3562.343 0965.046.688
Văn xã Ô. Đoàn Minh Phong Trưởng phòng 3555.621   0913.485.719
Ô. Nguyễn Đình Thi Trưởng phòng 3595.599   0914.042.039
Đối ngoại B.Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên 3520.889   0917.000.159
Phòng
HC - TC
Ô. Nguyễn Trương Phong Trưởng phòng 3853.264   0989.442.175
Ô. Nguyễn Thanh Hải Chuyên viên   0984.567.589
Văn thư
3852.501
 
Fax: 3852.827
Bà Lê Thị Hồng Thúy Phó phòng 3852.501 3890.412 0986.175.700
Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung Văn thư   0935.985.889
Bà Trần Thị Như Hoa Nhân viên   0984.459.016
Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt VT, CV HC-MC 3851.469   0983.159.716
Bà Lâm Thị Mơ Lưu trữ 3856.415   0943.900.281
Bà Trần Thị Hiền Lưu trữ 3526.097 0984.774.770
Ô. Nguyễn Tri Phương Hướng dẫn khách 3550.400   0917.965.967
Phòng
Quản trị - Tài vụ
Bà Võ Thị Uyên Trưởng phòng 3851.455 3554.489 0914.277.626
Ô. Nguyễn Văn Nam Phó phòng, KTT 3555.222 3552.768 0914.242.263
Bà Nguyễn Thị Hồng Lê Kế toán viên   0905.651.119
Bà Nguyễn Thị Thu Thủ quỹ, lễ tân 3553.210   0915.630.135
Ô. Đỗ Tiến Trình NV Kỹ thuật 3857.605   0978.553.555
Lễ tân Bà Nguyễn Thị Thương Tổ trưởng 3858.554 3851.826 0935.708.813
Bà Trần Thị Nhung Nhân viên   0942.350.444
Đội xe Ô. Nguyễn Văn Toàn Đội trưởng   3856.028 0905.078.199
Ô. Nguyễn Đức Long Lái xe   0905.012.159
Ô. Đào Hoàng Hà Lái xe   0915.356.313
Ô. Mai Xuân Tiến Lái xe   0914.061.423
Ô. Trịnh Bá Mạnh Lái xe   0914.008.807
Ô. Trịnh Minh Quý Lái xe   0983.295.551
Ô. Nguyễn Hồng Quang Lái xe   0947.606.264
Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính Bà Tô Thị Hải Yến Trưởng phòng 3555.928   0905.605.579
Bà Võ Thị Thúy Hằng Phó phòng   0914.665.333
Bà Hoàng Thị Hồng Trinh Chuyên viên   0919.034.289
Ông Nguyễn Minh Truyền Chuyên viên   0977.705.123
Ban Tiếp công dân tỉnh Ô. Lê Minh Dũng PP TCD&XLĐ 3577.339   0916.030.119
Bà Lê Thị Minh CV TCD&XLĐ      
Bà Nguyễn Thị Phương P.phòng HC-TH 3575.177   0935.220.234
Bà Nguyễn Mai Lan Văn thư 3575.199    
Ô. Nguyễn Văn Sáu Bảo vệ   0914.884.406
Ô. Trần Đức Thông Bảo vệ   0968.345.179
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và
Du lịch tỉnh
Ông Nguyễn Đức Tân Giám đốc 3553.713   0913.474.868
Ông Trần Phi Tường Phó Giám đốc 3681.777   0905.108.333
Bà Hoàng Thị An Văn thư   0948.236.777
Ông Lê Minh Sơn Chuyên viên 3720.777   0888.345.529
Ông Nguyễn Hải Quang Chuyên viên   0989.502.888
Ông Hồ Văn Tiếu Lái xe   0982.575.099
Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Nhân viên   0905.333.370
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Ô. Lâm Công Tuấn PGĐ, TP CNTT-TH 3554.273   0914.312.112
Ông Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên     0914.353.252
B.Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Chuyên viên     0943.373.222
Ông Lê Anh Phúc Chuyên viên     0905.192.666
Bà Lê Vân Chuyên viên     0945.974.777
 
Trung tâm
Tin học tỉnh
 
 
Fax:
3553.350
 
Hỗ trợ
kỹ thuật:
3666.112
Ô. Lê Châu Long Giám đốc 3854.486 3858.844 0905.140.606
Ô. Nguyễn Văn Hiền PGĐ, TP C.báo 2210.992 3581.557 0914.626.286
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh PP Trang TTĐT 3666.112 3551.863 0947.002.333
Bà Trần Hồng Hà Biên tập viên   0905.952.828
       
Ô. Nguyễn Tiến Nhất Biên tập viên   0979.645.435
Ô. Lê Hữu Nam Họa sĩ 3554.273   0906.404.043
Bà Nguyễn Thị Vân PP CNTT-TH 3666112   0982.942.757
Ô. Dương Nguyễn Xuân Hiếu Kỹ sư   0949.550.378
Ô. Trương Công Minh Lái xe   0984.114.142
Ô. Nguyễn Thái Dũng Kế toán trưởng 2211.960   0944.555.282
B.Nguyễn Thị Thanh Nhàn PP Công báo 3553.350   0905.875.179
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương PP Công báo 2210.992   0974.974.656
TT DVHN 3565.999
Fax: 3565.998
Bà Nguyễn Thị Thúy  Giám đốc 3565.555   0905.515.559
Bà Lê Thị Phương Thảo Kế toán trưởng 3564.223 3560.580 0914.226.199
Bà Trần Thị Thảo Tổ trưởng Tổ Bàn 3567.116   0905.453.678
Tiểu đội
CS BVMT
Ô. Phan Minh Tuấn Đại đội trưởng Quản lý Tiểu đội 0914.974.537
Ô. Nguyễn Tuấn Vũ Tiểu đội trưởng 3851.460   0985.828.354

Tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh

 •   02/12/2015 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 7356
 •   Phản hồi: 0

 
 

Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

 •   27/11/2015 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 1665
 •   Phản hồi: 0

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND
ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị)
                                                           
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1.  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Văn phòng UBND tỉnh.
Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
Văn phòng UBND tỉnh (Sau đây gọi tắt là Văn phòng) làm việc theo chế độ thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan; mọi công chức, viên chức thuộc Văn phòng chịu sự quản lý, điều hành của Chánh Văn phòng, đồng thời phát huy tính độc lập, năng động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng. 
Điều 3.  Nhiệm vụ của Chánh Văn phòng
Chánh Văn phòng UBND tỉnh là công chức lãnh đạo, người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh, phụ trách chung công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; Chịu trách nhiệm liên đới về các quyết định của các Phó Văn phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công; Chủ tài khoản cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;
Nhiệm vụ cụ thể của Chánh Văn phòng:
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh và Quy chế này.
2. Trình UBND tỉnh chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng năm, 6 tháng, quý, tháng của UBND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi sự phối hợp của cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh trong việc chuẩn bị các đề án, các vấn đề trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để trình HĐND tỉnh. Chỉ đạo công chức Văn phòng UBND tỉnh thẩm định và có ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản do các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
3. Tổ chức kiểm tra việc các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh. Khi được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức truyền đạt các chủ trương của UBND tỉnh cho các ngành, các cấp trong tỉnh;
4. Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh và phát hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; tổ chức việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo tỉnh và phát hành Công báo tỉnh theo quy định của pháp luật;
5. Xử lý các công văn, tài liệu, thông tin gửi đến UBND tỉnh, Văn phòng và tùy theo tính quan trọng của vấn đề để báo cáo với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc phân công công chức thuộc Văn phòng xử lý theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và Quy chế làm việc của Văn phòng;
6. Quản lý việc phát hành tất cả các văn bản của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đúng nội dung, thể thức phù hợp quy định về công tác văn bản của nhà  nước;
7. Tổ chức tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến UBND tỉnh; phối hợp với các ngành, địa phương liên quan chuẩn bị nội dụng để lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân; trực tiếp tiếp dân khi có sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;
Chỉ đạo công chức theo dõi lĩnh vực tham mưu, đề xuất, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;
8. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản theo quy định của pháp luật, và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; ký trách nhiệm vào các văn bản của UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách trước khi trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành;
9. Quản lý, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng;
10. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã báo cáo, cung cấp những tài liệu, thông tin cần thiết cho UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
11. Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh;
12. Có ý kiến thẩm tra độc lập các đề án, dự án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chuyển trả các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh  và UBND các huyện, thị xã để bổ sung, sửa chữa các dự án, đề án, dự thảo văn bản không đạt yêu cầu, sai quy chế, không đúng thủ tục hành chính;
13. Có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, vật tư của Văn phòng UBND tỉnh đúng chế độ quy định của nhà nước. Bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
14. Ký các văn bản giải quyết các công việc của Văn phòng theo chế độ thủ trưởng;
15. Tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, nâng lương, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh;
16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
17. Thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan Văn phòng theo Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
18. Khi đi công tác vắng, ủy quyền cho một Phó Văn phòng trực giải quyết công việc của Văn phòng;
19. Chủ trì xây dựng và phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, địa phương trình UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các Sở; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã.
Điều 4.  Nhiệm vụ của các Phó Chánh Văn phòng
Phó Chánh Văn phòng là công chức lãnh đạo Văn phòng, có nhiệm vụ giúp việc cho Chánh Văn phòng trên các lĩnh vực được Chánh Văn phòng phân công theo dõi và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách.
Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Chánh Văn phòng như sau:
1. Giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo các công chức theo dõi lĩnh vực soạn thảo các báo cáo, văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Ký thay Chánh Văn phòng các công văn theo quy định của pháp luật, đúng Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh, trên các lĩnh vực được phân công theo dõi. Đôn đốc các các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã chuẩn bị các vấn đề đã ghi vào chương trình làm việc của UBND tỉnh, giải quyết những vấn đề theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh;
2. Phó Chánh Văn phòng được phân công điều hành giải quyết công việc chung của Văn phòng khi Chánh Văn phòng vắng mặt, ủy quyền có trách nhiệm báo cáo lại Chánh Văn phòng biết những công việc đã giải quyết trong thời gian Chánh Văn phòng đi vắng;
3. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản giải quyết công việc cụ thể thuộc thẩm quyền, lĩnh vực do Chánh Văn phòng phân công. Ký thay chủ tài khoản của Văn phòng khi được Chánh Văn phòng ủy quyền, phân công và có trách nhiệm báo cáo lại Chánh Văn phòng biết;
4. Giúp Chánh Văn phòng bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; bố trí phương tiện, địa điểm làm việc, hội họp, tiếp khách, nơi ăn nghỉ cho đại biểu dự hội nghị và khách của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo đúng quy định của nhà nước.
5. Có trách nhiệm báo cáo Chánh Văn phòng những công việc thuộc lĩnh vực phụ trách và các công việc đã giải quyết.
Điều 5. Nhiệm vụ của công chức khối Nghiên cứu- Tổng hợp
1. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc khối Nghiên cứu- Tổng hợp (Sau đây gọi tắt là công chức) chủ động theo dõi nắm tình hình hoạt động, tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao của các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; tổng hợp tình hình để báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xem xét, chỉ đạo giải quyết;
2. Nghiên cứu các văn bản của cấp trên, các báo cáo, kiến nghị của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức và công dân gửi đến UBND tỉnh để có ý kiến đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết. Những văn bản thông thường xử lý trong vòng 2 - 3 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận văn bản); những văn bản liên quan nhiều ngành, có nội dung kinh tế- kỹ thuật, pháp lý phức tạp thì xử lý trong vòng 7 - 9 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận văn bản). Nếu các tổ chức, cá nhân trình thiếu thủ tục hoặc có vấn đề trở ngại, vướng mắc thì phải có thông báo hướng dẫn ngay cho tổ chức và cá nhân biết để bổ sung hồ sơ đầy đủ.
3. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các đề án trình UBND tỉnh đúng kế hoạch đề ra; biên tập, hoàn chỉnh dự thảo văn bản do các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh trình UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; trực tiếp biên soạn các đề án hoặc các văn bản khi được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh giao;
4. Trong phạm vi được phân công, đề xuất với UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh, của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã;
5. Soạn thảo văn bản trình UBND tỉnh báo cáo với cấp trên và chỉ đạo điều hành, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh theo các lĩnh vực được phân công;
6. Trong quá trình tham mưu, xử lý, giải quyết công việc phải thực hiện đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh; công chức chủ trì giải quyết công việc có trách nhiệm phối hợp, lấy ý kiến tham gia (Bằng văn bản) của công chức liên quan trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét;
Có trách nhiệm giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đúng các quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh;
Công chức được giao theo dõi lĩnh vực giúp Chánh Văn phòng dự thảo báo cáo kiểm điểm điều hành của UBND tỉnh 6 tháng, cả năm thuộc lĩnh vực mình theo dõi, sau đó chuyển cho công chức Tổng hợp để hoàn chỉnh báo cáo  kiểm điểm điều hành chung của UBND tỉnh;
7. Quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình tham mưu, giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công theo dõi và lập hồ sơ công việc, nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;
8. Công chức có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sắp xếp, bố trí thời gian làm việc với các đơn vị, địa phương và yêu cầu đơn vị, địa phương đăng ký làm việc gửi trước nội dung để chủ động phối hợp với các công chức liên quan chuẩn bị ý kiến kết luận trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh trước khi làm việc;
9. Trường hợp đột xuất hoặc khẩn trương, trực tiếp truyền đạt và yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh đến lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và các  cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Điều 6. Quyền hạn của công chức khối Nghiên cứu- Tổng hợp
1. Được làm việc trực tiếp với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phân công theo dõi;
2. Tham dự các lớp tập huấn, các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật và được cung cấp tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phục vụ cho công tác;
3. Tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, các hội nghị chuyên đề của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã khi bàn nội dung có liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi. Làm việc trực tiếp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã để trao đổi về công tác có liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi;
4. Được phép đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác.
Điều 7. Về xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh
Căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của UBND tỉnh, đề xuất của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực đề xuất những vấn đề cần đưa vào chương trình công tác của UBND tỉnh (Năm, quý, tháng, tuần) báo cáo Chánh Văn phòng để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.
Điều 8. Việc soạn thảo và quản lý văn bản
1. Các loại văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực công chức nào được phân công theo dõi thì do công chức đó chủ trì soạn thảo hoặc thẩm định (Khi các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trình) và được ghi ký hiệu văn bản theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp công việc liên quan nhiều lĩnh vực thì Chánh Văn phòng phân công 01 công chức chủ trì thực hiện;
2. Các văn bản của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đều phải do Chánh Văn phòng (Hoặc Phó Văn phòng theo dõi lĩnh vực) ký trách nhiệm trước khi trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký;
3. Các Công chức được phân công theo dõi lĩnh vực có trách nhiệm soạn thảo văn bản để truyền đạt các nội dung đã được UBND tỉnh quyết định, kết luận tại các phiên họp toàn thể và các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi họp xử lý công tác tuần hoặc ý kiến chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề có liên quan;
4. Các văn bản, tờ trình, dự án đầu tư phát triển...thuộc các cơ quan chuyên môn, các cơ quan quan thuộc UBND tỉnh trình UBND tỉnh, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh đều phải thực hiện theo trình tự: Văn thư Văn phòng vào sổ công văn đến; Lãnh đạo văn phòng phân công công chức theo dõi lĩnh vực xử lý; Chánh hoặc Phó Văn phòng duyệt trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định;
5. Các văn bản quy phạm phát luật của UBND tỉnh phải ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND và  tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh;
6. Văn bản của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phát hành; văn bản của các cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đều phải qua Văn thư để đăng ký theo đúng Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh.
Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo của Công chức
1. Công chức có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo UBND tỉnh theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công theo dõi;
Công chức Tổng hợp định kỳ 3 tháng một lần tổng hợp tình hình thực hiện chế độ thông tin báo cáo nói trên và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết;
2. Công chức có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nắm chắc tình hình hoạt động thuộc lĩnh vực theo dõi của mình cùng với những đề xuất, kiến nghị để phục vụ cho các cuộc họp xử lý công tác tuần, họp đột xuất khi cần thiết để xử lý công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt kết quả tốt;
3. Một tháng một lần, Chánh Văn phòng chủ trì hội ý khối Nghiên cứu-Tổng hợp để nghe báo cáo tóm tắt các việc làm được, chưa làm được, các mặt nổi bật, các kiến nghị đề xuất. Tuần cuối tháng công chức khối Nghiên cứu- Tổng hợp đề xuất lịch công tác tháng sau của Lãnh đạo UBND tỉnh.
Điều 10. Chế độ hội họp
1. Căn cứ chương trình công tác năm, 6 tháng, quý của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình và gửi giấy mời dự họp, hội nghị của UBND tỉnh;
2. Văn phòng có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện, phương tiện kỹ thuật phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;
3. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, công chức được tham dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực theo dõi, ngoài ra được mời dự:
- Các phiên họp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khi bàn các nội dung có liên quan;
- Các kỳ họp của UBND tỉnh. Riêng công chức Tổng hợp được mời dự tất cả các hội nghị của UBND tỉnh để nắm và tổng hợp thông tin.
Điều 11. Chế độ đi công tác
1. Khi Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi họp, đi thăm, làm việc với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các cơ sở thì Chánh Văn phòng (Hoặc Phó Văn phòng) và công chức theo dõi ngành, lĩnh vực liên quan cùng đi. Công chức theo dõi ngành, lĩnh vực nắm yêu cầu và nội dung làm việc để thông báo cho các đơn vị biết chuẩn bị, đồng thời phối hợp với các công chức liên quan dự thảo trước hướng xử lý các kiến nghị đề xuất, vướng mắc (Nếu có);
Nội dung thành phần và thời gian làm việc do đồng chí Lãnh đạo chủ trì quyết định. Căn cứ nội dung và yêu cầu công tác, để có hình thức tổ chức chuyến đi thích hợp nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm;
2. Trường hợp công chức theo dõi ngành, lĩnh vực đi vắng, Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng phân công người xử lý công việc thay;
3. Hàng tháng, Lãnh đạo Văn phòng cử công chức đi cơ sở ít nhất một lần để kiểm tra việc thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh và báo cáo Chánh Văn phòng biết.
Điều 12. Thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức
1. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành của nhà nước.
2. Đối với lái xe cơ quan đủ 55 tuổi được xem xét bố trí làm công việc thích hợp, hoặc được nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội (Nếu cá nhân có nhu cầu).
 
Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 
 Điều 13. Mối quan hệ của Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ
 Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Văn phòng Chính phủ để được cung cấp thông tin, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm công tác Văn phòng.
Điều 14. Mối quan hệ của Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh để giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
 Điều 15. Mối quan hệ của Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước đối với Văn phòng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã;
Tùy theo điều kiện cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng với Văn phòng các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh.
 
Chương  IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 
Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật
Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng hoặc được xem xét đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì phải chịu trách nhiệm hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Điều khoản thi hành   
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

 •   27/11/2015 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 1486
 •   Phản hồi: 0

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chuyên môn, ngang sở, là bộ máy giúp việc của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Văn phòng UBND tỉnh có chức năng:
Tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động chung của UBND tỉnh, tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Văn phòng UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh:
a) Xây dựng, trình UBND tỉnh chương trình công tác của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh và quy chế làm việc của UBND tỉnh.
c) Phối hợp thường xuyên với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
d) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của UBND tỉnh và các công việc khác do các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan trình UBND tỉnh.
đ) Chủ trì xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của UBND tỉnh.
e) Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
g) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh.
h) Chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; quản lý, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
2. Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
a) Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định.
b) Kiến nghị với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định.
c) Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các công việc khác do các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định đối với những công việc thường xuyên khác.
đ) Chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh mà các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố còn có ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
e) Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
g) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các cơ quan của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
h) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.
i) Đề nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
k) Được yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
l) Trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
m) Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh.
3. Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
a) Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị báo cáo phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của UBND tỉnh và của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất của UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
b) Tổ chức công bố, truyền đạt, cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những chỉ thị, quyết định quan trọng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
d) Quản lý, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh theo quy định của pháp luật.
đ) Quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử tỉnh.
e) Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho Văn phòng các Sở, Ban ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.
4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND tỉnh; tổ chức và phục vụ các phiên họp, hội nghị, buổi làm việc, tiếp khách và hoạt động của UBND tỉnh, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
7. Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng đối với Văn phòng các Sở, Ngành, Văn phòng UBND huyện, thành phố, thị xã.
8. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học.
9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
11. Trình UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
     (Trích từ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị)
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây