Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

14-10-2022 15:31:11

 

Đ/c Nguyễn Cảnh Hưng
Bí thư Đảng ủy

 

 

      Đ/c Nguyễn Cửu
      Phó Bí thư Đảng ủy
 

 

Đ/c Lê Hữu Phước 

Đảng ủy viên

  
 

Đ/c  Lê Châu Long

Đảng ủy viên


 
 
 


Đ/c Võ Thị Uyên
 Đảng ủy viên, phụ trách công tác tài chính

Đ/c Nguyễn Trương Phong, Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy

 

 


Đ/c Trần Văn Thạnh
Đảng ủy viên, theo dõi công tác kiểm tra Đảng ủy


Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Đảng ủy viên, Phụ trách công tác nữ công

 

Các tin khác