Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2017

17-03-2022 14:34:16

Trưởng ban
Trần Văn Thạnh
Trưởng phòng Tài mậu

 

 

Ban viên
Hoàng Trọng Nhân
Phó phòng – Ban tiếp công dân
Ban viên
Nguyễn Thanh Bình
Trưởng phòng - TTTH tỉnh

 

(Theo Quyết định số 01/QĐ-CĐCS ngày 22/02/2016)

Tác giả bài viết: Thùy Dương

Các tin khác