Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

11-03-2022 10:20:42

1. Ông Nguyễn Văn Bốn, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Ông Nguyễn Cửu, Phó Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở văn phòng, thành viên.
4. Ông Lê Nguyên Hồng, Phó Văn phòng, thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, thành viên.
6. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm DVHN, thành viên.
7. Ông Lê Châu Long, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,  thành viên, thư ký Hội đồng.
                                                     (Theo Quyết định số 558/QĐ-VP ngày 23/12/2015)

Các tin khác