Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Ban hành Quy định về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, CC,VC và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

11-03-2022 10:37:38

(Tải file đính kèm tại đây)