Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Quyết định V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

19-07-2022 10:04:10

Quyết định V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Các tin khác