Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-03-2022 08:52:48

Trao Quyết định cho Tân Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng ngày 10/12/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Bùi Thị Hồng Phương đã công bố Quyết định số 3368/QĐ-UBND của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Cảnh Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 2/12/2019. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước của cơ quan Văn phòng có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tin tưởng và mong muốn trên cương vị công tác mới, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Hưng tiếp tục nâng cao năng lực, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng phong cách làm việc trung thực, khoa học. nổ lực cải cách hành chính và xây dựng phong trào tự học. Tăng cường quan hệ hợp tác với các bộ, ngành trung ương; các sở, ban ngành, địa phương để phối hợp tốt công tác. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Hưng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp đã tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách mới. Trên cương vị là người đứng đầu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Hưng  hứa sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm của bản thân quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành cho UBND tỉnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Lãnh đạo tỉnh đã giao phó.