Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

18-03-2022 09:43:39

Công tác Thi đua - Khen thưởng luôn được Văn phòng quan tâm nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức yên tâm, phấn khởi, tự giác trong quá trình công tác, tích cực nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hàng năm Văn phòng đã phát động các phong trào thi đua và các đợt thi đua theo chuyên đề. Các phong trào, các đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, ghi nhận, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
Trong quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, đã có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương kháng chiến; được Lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương ghi nhận và trao Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục, Y tế, Thể dục - Thể thao, vì Thế hệ trẻ….; đồng thời, tập thể Văn phòng UBND tỉnh được các cấp khen thưởng như sau:
* Từ năm 1996 - 2013:
Liên tục được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
* Năm 1996:
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 235/TTg ngày 09/4/1996).
- Hai khối Nghiên cứu - Tổng hợp và Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 270/BT ngày 30/5/1996).
* Năm 1998:
Được HĐND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh.
* Năm 2000:
Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 780/TTg ngày 18/8/2000).
* Năm 2001:
- Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào về nước (Quyết định số 1569/QĐ-BQP ngày 18/7/2001).
- Được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 463/BT ngày 24/8/2001).
* Năm 2002:
Được HĐND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc sơ kết giữa nhiệm kỳ HĐND tỉnh từ 1999 - 2004.
* Năm 2003:
- Khối Hành chính - Quản trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 678/ QĐ-VPCP ngày 14/8/2003).
- Khối Nghiên cứu - Tổng hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 ).
- Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định số 942/QĐ-CTN ngày 22/12/2003)
- Tập thể Văn phòng UBND tỉnh và 4 cá nhân được HĐND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổng kết nhiệm kỳ HĐND từ 1999 - 2004.
* Năm 2005:
- Được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc (Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 17/01/2006)
- Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào từ năm 1995 - 2005 (Quyết định số 1620/QĐ-BQP ngày 28/7/2005)
* Năm 2006:
Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18/4/2007)
* Năm 2007:
Được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh.
* Năm 2008:
- Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 899/QĐ/CTN ngày 14/7/2008).
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
- Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2008 (Quyết định số 1859/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2008).
- Văn phòng UBND tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn "Đơn vị Văn hoá (Quyết định số 2556/QĐ-CT ngày 26/12/2008 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh).
* Năm 2009:
- Được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 118/QĐ-CT ngày 22/01/2010).
- Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng "Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam" về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009 (Quyết định số 15/QĐ-KT ngày 04/01/2010).
* Năm 2010:
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (Quyết định 874/QĐ-TTg ngày 07/6/2011)
- Được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 235/QĐ-CT ngày 14/02/2011).
- Trung tâm Tin học tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 935/QĐ-TTg ngày 16/6/2011)
* Năm 2011:
- Được HĐND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Khoá V, nhiệm kỳ 2004 - 2011 (Quyết định số 44/QĐ-HĐND ngày 14/3/2011).
- Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua về thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2011 (Quyết định số 1553/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2011).
* Năm 2012:
- Được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Quyết định số 650/QĐ-CT ngày 23/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 28/6/2013).
- Phòng Hành chính - Tổ chức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 314/QĐ-VPCP ngày 03/4/2013).
- Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 788/QĐ-TTg ngày 23/5/2013)
- Trung tâm Tin học tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định số 993/QĐ-CTN ngày 03/6/2013)
* Năm 2013:
- Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013 (Quyết định số 183/QĐ-LĐLĐ ngày 20/12/2013).
- Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số 1322/QĐ-CTN ngày 13/6/2014).
- Phòng Hành chính - Tổ chức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 26/5/2014).
* Năm 2014:
Trung tâm Tin học tỉnh được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số 335/QĐ-VPCP ngày 31/3/2015).
Ngoài ra, hàng chục cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh được UBND tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Trị, các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều Huân chương các hạng; Bằng khen; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Kỷ niệm chương…
- Từ năm 1998 - 2014: Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh liên tục được công nhận danh hiệu “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Các tổ chức Đoàn thể, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ được các cấp khen thưởng.