Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Ban chấp hành Đảng Bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

18-03-2022 09:53:51

 

Đ/c Nguyễn Cảnh Hưng
Bí thư Đảng ủy

 

 

 

      Đ/c Nguyễn Cửu
      Phó Bí thư Đảng ủy
 

 Đ/c  Lê Châu Long
Đảng ủy viên, phụ trách Văn phòng Đảng ủy


 
 
 
     


Đ/c Nguyễn Đăng Mừng
Đảng ủy viên, theo dõi công tác kiểm tra Đảng ủy


Đ/c Nguyễn Thị Thúy - Đảng ủy viên, Phụ trách công tác nữ công


Đ/c Võ Thị Uyên
 Đảng ủy viên, phụ trách công tác tài chính