Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Ban Nữ công Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2010-2015

18-03-2022 20:37:15

 


Đ/c Nguyễn Thị Thúy
Giám đốc Trung tâm DVHN tỉnh, Trưởng ban
 

 

Đ/c Võ Thị Uyên

Phó phòng Quản trị - Tài vụ, Ủy viên

 
 
 


Đ/c Phạm Mỹ Hạnh
Phó phòng QL Trang TTĐT tỉnh, Ủy viên


Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương
Phó phòng Quản lý Công báo, Ủy viên