Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

03-11-2022 15:26:56

Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Xem nội dung tại đây!

Các tin khác