Chi tiết 360 - VPUBND Tỉnh

  

Tổ chức dâng hương làm vệ sinh Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Tình nguyện mừng Tết Nguyên Đán 2016

11-03-2022 09:16:43

 

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN VP. UBND TỈNH

  Số: 47 /CV-CĐ      Quảng Trị, ngày 14 tháng 01 năm 2015


“ V/v  tổ chức dâng hương làm vệ sinh khuôn viên
        phần mộ Nghĩa trang  Quốc gia Đường 9,
      Tình nguyện mừng Tết Nguyên Đán 2016”
 
Kính gửi:     - Đảng uỷ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.
                   - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
         

Thiết thực hưởng ứng Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2016). Thực hiện Hướng dẫn của BTV tỉnh Đoàn & BTV Đoàn Khối CCQ về việc phối hợp tổ chức chương trình Vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Tình nguyện mùa Đông và các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2016.
Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam; để tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2016. BCH Chi Đoàn tổ chức hoạt động ý nghĩa “Hướng về cội nguồn năm 2016”  với 2 nội dung cụ thể như sau:

  1. Vệ sinh khuôn viên phần mộ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9.
  2. Phát quà tình nguyện mừng tết Nguyên đán năm 2016.

Thời gianlịch trình như sau:
- 13h15 ngày 16/01/2016 (Thứ 7) tập trung tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh để đi dâng hương làm vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9.
          - 15h30 Kết thúc vệ sinh khuôn viên.
          - 16h00 Phát quà tình nguyện tại Khu phố 8 - Phường 5- Đông Hà.
          - 16h30 Phát quà tình nguyện tại Khu phố Đại Áng - Phường Đông Lương - TP. Đông Hà.
          - 17h00 Kết thúc chương trình Vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang & tình nguyện.
Thành phần: 100% Đoàn viên Thanh niên Chi Đoàn.
Trang phục: Áo Đoàn Thanh niên
Kinh phí:   Huy động Kinh phí đóng góp tại Công văn số 41/CV-CĐ
Từ quỹ Chi đoàn Thanh niên.
Phân công Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Bí thư Chi Đoàn (Phụ trách chung).
          Đồng chí Trần Duy Phương - Phó Bí thư (Phụ trách Khối Nghiên cứu Tổng hợp - Ban Tiếp Công dân)
          Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư (Phụ trách Trung tâm Tin học)
          Đồng chí Nguyễn Hồng Lê - Phó Bí thư (Phụ trách Phòng QTTV-HCTC, Phụ trách quà tặng)
Đồng chí Lê Hữu Minh - UV. BCH (Phụ trách Hội chữ Thập đỏ)
          Đồng chí Lê Anh Phúc - UV. BCH (Phụ trách Trung tâm Dv-Hn)
          Đồng chí Trần Vân Anh - UV. BCH (Phụ trách Trung tâm Tin học, Phụ trách quà tặng)

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm “Hướng về cội nguồn năm 2016”, BCH Chi Đoàn kính trình xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để Chi Đoàn triển khai thực hiện hoạt động có ý nghĩa này./.

 
  Nơi nhận:                                                                       TM. BCH CHI ĐOÀN
- Như trên;                                                                                     BÍ THƯ
- VP. Đoàn Khối CCQ                                                                
- Đ/c Nguyễn Cửu PBT (B/c)                                                         (Đã ký)
- Trưởng phòng, GĐTT
- Cơ quan HCTĐ                                                                                  
- Lưu: CĐ.
                                                                                             Nguyễn Ngọc Đông

Các tin khác