Chi tiết 360 - VPUBND Tỉnh

  

Kế hoạch công tác Đoàn và PTTN 2015, Kế hoạch công tác Chi đoàn năm 2016

11-03-2022 09:19:27

ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH QUẢNG TRỊ                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
           CHI ĐOÀN VP. UBND TỈNH
  

Số: 23/BC - CĐ    Quảng Trị, ngày 25 tháng 12 năm 2015

                                     
 

BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015   
 Kế hoạch công tác Chi Đoàn năm 2016

  Thực hiện các Kế hoạch, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, BCH Chi Đoàn Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015. Kế hoạch công tác Chi Đoàn năm 2016 như sau:
 
Tình hình chung:
- Tổng số Đoàn viên của Chi Đoàn Văn phòng UBND tỉnh là 59 đồng chí.
Trong đó:    Nam: 26
Nữ: 33
Đảng viên đang sinh hoạt Đoàn: 16
Đối tượng Đảng (đã học lớp cảm tình Đảng): 5
- Trình độ chuyên môn.
Trong đó:    Đại học: 32
Cao đẳng: 06
Trung cấp: 18
 Sơ cấp: 03
- Đoàn viên giữ các chức vụ Đảng, chính quyền và đoàn thể.
Trong đó:    Phó Giám đốc: 01
Trưởng phòng và tương đương: 09
Phó phòng và tương đương: 14
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Trong nhiệm kỳ qua 100% đoàn viên trong chi đoàn được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó, trọng tâm là học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các chương trình, đề án phát triển KTXH trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị; Điều lệ Đoàn sửa đổi và Nghị quyết của TW Đảng về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.
Chỉ đạo 100% đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ATGT, thực hiện nghiêm Chỉ Thị 02 không uống rượu bia trong giờ làm việc. Triển khai thực hiện đầy đủ các công văn, kế hoạch do BTV Đoàn Khối triển khai, chỉ đạo.
Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng). BCH Chi Đoàn thực hiện hưởng ứng treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3), chào mừng Đại Hội Đảng các cấp.
Tham gia tích cực Hội trại “Thống nhất non sông” do BTV Đoàn Khối phát động ngày 27-29/4/2015 tại đôi bờ Hiền Lương Bến Hải. Chi với nhiều đồng chí tham gia nhiều hoạt động sôi nỗi ý nghĩa như “Lễ hội thả hoa tưởng niệm, thi đồng diễn, đồng diễn, cuộc thi ảnh…tôn vinh tinh thần ý nghĩa sâu sắc của ngày Hội thống nhất non sông.
Hưởng ứng tháng Thanh niên làm theo lời Bác từ ngày 12 - 19/5 sôi nổi thiết thực. Tham gia giao lưu văn nghệ “ Hào khí non sông” do Tỉnh đoàn phát động.
Tham gia cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chi đoàn vinh dự có đồng chí Nguyễn Tiến Nhất nhận giải thưởng. Duy trì hoạt động của trang Website của Đoàn Khối hoạt động tốt và cải tiến nhiều về mặt hình thức và trình bày.
Tóm lại công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, văn hóa và pháp luật của Chi đoàn trong năm 2015 luôn được chú trọng và không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức. Nội dung các hoạt động tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, phong phú về hình thức góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên thanh niên cơ quan trong việc thi đua yêu nước.
2. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
  * Công tác tổ chức xây dựng Đoàn:
Chương trình rèn luyện đoàn viên Chi đoàn đã luôn bám sát các chương trình hoạt động của Đoàn  Khối và tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn cấp trên tổ chức, phát động. Ngoài ra Chi đoàn  cũng đã chủ động và  phối hợp với các Chi đoàn bạn để tăng cường  thời lượng, nội dung sinh hoạt Chi đoàn và qua đó nâng cao chất lượng đoàn viên, phát huy tinh thần sáng tạo, tính năng nổ của người ĐVTN.  Trong nhiệm kỳ qua, số lượng đoàn viên đã có sự thay đổi lớn:

  • Số lượng đoàn viên chuyển đến:        4 đồng chí
  • Số lượng đoàn viên trưởng thành:     5 đồng chí

- Đảng viên sinh hoạt Đoàn:                16 đồng chí
- Số lượng Đoàn viên hiện có:                        59 đồng chí        
Thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong toàn Chi đoàn.
Việc sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn được duy trì đều đặn có chất lượng cao theo hướng “chuyên đề hóa”, có chủ đề, chủ điểm hàng tháng, hàng quý. Trong năm 2015 BCH đã có tổ chức trưởng thành Đoàn cho 3 đồng chí.
Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền:
Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được BCH Chi đoàn chú trọng, Chi đoàn đã tham mưu với cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Văn phòng về công tác thanh niên và thực hiện đúng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú để các cấp uỷ Đảng xem xét.
Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Chi đoàn đã giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú cho Đảng năm 2015.
3. Phong trào đồng hành thanh niên lập nghiệp
Đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trong xóa đói giảm nghèo, lập thân lập nghiệp; nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần; trong nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác xã hội và xây dựng nếp sống văn minh công sở là một trong những nội dung quan trọng được BCH Chi đoàn tập trung trong việc xây dựng chỉ đạo.
Các ĐVTN hoàn thiện và học thêm các bằng Đại học thứ 2 cũng như đào tạo sau đại học; xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, rèn luyện thể chất cho đoàn viên, thanh niên.
4.  Phong trào Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Trị học tập và làm theo lời Bác”.
Chi Đoàn luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho ĐVTN, phát huy vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn cơ quan.
- Chấp hành nội quy, giờ làm việc tại cơ quan với phương châm “Thanh niên đến trước về sau”.
- Về nội dung công việc đảm bảo “Việc chưa xong chưa ra về”.
- Mỗi cá nhân đoàn viên trong chi đoàn luôn tự học hỏi, trau dồi kiến thức, xây dựng đạo đức nghề nghiệp, tự học tự rèn nâng cao trình độ nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, công việc được giao.
- Thực hiện phong cách làm việc “Sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo đúng, nhanh và gọn”.
* Công tác giáo dục truyền thống yêu nước.
Đoàn viên thanh niên của Chi Đoàn đã thực hiện chuẩn mực đạo đức dựa trên cơ sở các nội dung “5 xây”“5 chống” và 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”.  Với tinh thần tương thân tương ái, ĐVTN giúp nhau khi gặp ốm đau, khó khăn, Chi đoàn đã phát động quyên góp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, nạn nhân trong các trận lũ lụt năm 2012 và 2013...
Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Trường Sơn. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Đoàn Thanh niên. Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo yêu thương, phát động nhiều hành động có ý nghĩa như góp đá xây dựng Trường Sa, định hướng tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương với những hình thức phù hợp, tránh bị kích động.
* Công tác tuyên truyền pháp luật.
Công tác giáo dục pháp luật đã được Chi Đoàn rất chú trọng, đáng chú ý là 100% ĐVTN được quán triệt Chỉ thị 02 UBND tỉnh, tuyên truyền Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, Luật ATGT. Thông qua các hoạt động trên đã giúp cho ĐVTN nâng cao hiểu biết và tôn trọng pháp luật, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đoàn viên của Chi Đoàn thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.
* Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Phong trào TNTN đã trở thành tính xung kích cách mạng và động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng ĐVTN. Đảm nhận và thực hiện tốt công tác chuyên môn luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các ĐVTN trong Chi Đoàn. Bên cạnh công tác chuyên môn được phân công thực hiện hàng ngày, các đồng chí ĐVTN trong Chi Đoàn đã có nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tiễn công tác.
Quyên góp nhiều ngày lương để chia sẻ những khó khăn với người nghèo, động viên tinh thần các Chiến sỹ đang công tác, bảo vệ tổ quốc nơi hải đảo Chi đoàn đã vận động Đoàn viên quyên góp được hơn 5.000.000đ để ủng hộ đồng bào nghèo, khó khăn và góp đá xây Trường Sa trong năm 2015.
Tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm với số lượng là hơn 4.250ml máu để cứu người, tiêu biểu có đ/c Minh, đ/c Điệp, Đ/c Trí, Đ/c Phúc, Đ/c Dương, Đ/c Quang, Đc Hiếu...
Qua phong trào tình nguyện nhiều đồng chí đã được Đoàn Khối CCQ tỉnh tặng giấy khen trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: Đ/c Quang, đ/c Minh, đ/c Phương, đ/c Nam, đ/c Trí, Đ/c Hiếu ...
* Xung kích ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “4 không” (không xả rác nơi công cộng, không hút thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc và không vi phạm luật giao thông) do Đoàn cấp trên phát động. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên trong chi đoàn đã nghiêm túc thực hiện cuộc vận động 4 không.
* Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động và việc làm.
BCH chi đoàn thường xuyên tham mưu với lãnh đạo cơ quan và các phòng, ban, chuyên môn quan tâm tạo điều kiện, hướng dẫn và giao những việc khó, việc mới cho đoàn viên thanh niên. Để đoàn viên dần khẳng định vai trò tiên phong, khẳng định được bản lĩnh, khả năng nghiệp vụ. Đời sống của đoàn viên thanh niên cũng không ngừng được cải thiện, với sự lớn mạnh và phát triển của cơ quan.
* Đồng hành với thanh niên về sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần và đồng hành với thanh niên trong nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội.
BCH thường xuyên khuyến khích đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ làm việc. Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao do đoàn cấp trên tổ chức. Phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên nhân các dịp 8/3, 20/10, 26/3.
* Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng.
Phát huy tinh thần tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” Chi đoàn đã phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức các hoạt động vui chơi, phát thưởng cho các Cháu là con của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đạt danh hiệu học sinh Giỏi và đạt các giải thưởng cấp tỉnh, huyện, thành phố trong năm học 2014-2015, Qua đó góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức cho Thiếu niên Nhi đồng nhân các ngày Quốc tế Thiếu nhi và tết Trung thu.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi ĐVTN về công tác TNNĐ bằng việc tổ chức để ĐVTN đi thăm các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 01 cháu tại trung tâm Mái ấm tình hồng tỉnh.
5. Kế hoạch công tác trọng tâm Chi Đoàn năm 2016:
BCH Chi Đoàn TNCS HCM Văn phòng UBND xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn công tác.
Tiếp tục tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. nhiệm kỳ 2012 - 2017. Học tập Nghị quyết của BCH Đoàn Khối CCQ về “Đoàn viên công chức trẻ nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng ý thức đạo đức công vụ trong giai đoạn hiện nay”.
Tổ chức chương trình “Tình nguyện hè””Tình nguyện mùa đông”, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”.
Tổ chức giải Bóng đá Mini Cúp Hùng Vương do Chi đoàn tổ chức lần thứ 4.
Tổ chức làm vệ sinh khuôn viên, bia mộ, phần mộ tại Nghĩa trang đường 9 mà Chi đoàn đã nhận chăm sóc.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch chung tay xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện tốt công việc thăm, chăm sóc đoàn viên khi ốm đau, hiếu, hỉ một cách chu đáo.
Các đồng chí trong BCH Chi đoàn tiếp tục công tác theo dõi Đoàn viên tại đơn vị mình; từ đó giới thiệu Đoàn viên ưu tú của Chi đoàn tới các Chi bộ, Đảng uỷ Văn phòng kịp thời có hướng đào tạo bồi dưỡng.
Tham gia đầy đủ có chất lượng các hoạt động do Đoàn Khối CCQ hướng dẫn.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh triễn khai, chỉ đạo./.

 
Nơi nhận:                                                            TM. BCH CHI ĐOÀN
- Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng;                                   BÍ THƯ
- BTV Đoàn Khối CCQ tỉnh (b/c)
- Các Chi bộ trực thuộc                                                (Đã ký)
- BCH Công Đoàn; Ban Nữ công.                            
- Trưởng phòng HC - TC.
- Đ/c Nguyễn Cửu - PBT ĐU (b/c)
- Trưởng phòng, Giám đốc Tt.
- BCH CĐ
- Lưu CĐ                                                              Nguyễn Ngọc Đông

Các tin khác