Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Công văn 85/VP-HCTC ngày 27/2/2023 v/v bổ sung biểu tổng hợp chỉ tiêu CCHC phấn đấu thực hiện năm 2023

17-03-2023 08:38:08

Công văn 85/VP-HCTC ngày 27/2/2023 v/v bổ sung biểu tổng hợp chỉ tiêu CCHC phấn đấu thực hiện năm 2023

Các tin khác