Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Về việc phân công nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025

22-08-2022 15:26:03

Về việc phân công nhiệm vụ của Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025

Các tin khác