Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 - 2024

14-09-2022 08:43:34


Bí thư Chi đoàn
Phan Trọng Hoài An

 

 

 
 

     

Phó Bí thư Chi đoàn    
Nguyễn Xuân Dương   

 

 

 


Ủy viên BCH
Nguyễn Tiến Nhất

 

Ủy viên BCH
Lê Vân

 

Ủy viên BCH
Nguyễn Đức Anh