Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

11-03-2022 10:21:49

1. Ông Nguyễn Văn Bốn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Ông Nguyễn Cửu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng, Ủy viên.
4. Ông Lê Nguyên Hồng, Đảng ủy viên, Phó Văn phòng, Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Thị Thúy, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Nữ công, Ủy viên.
6. Ông Lê Châu Long, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, Ủy viên.
7. Bà Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Ủy viên, Thư ký Hội đồng.
8. Ông Đoàn Xuân Bình, Phụ trách phòng Quản trị - Tài vụ, Ủy viên.
9. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên.

                                                          (Nguồn: Quyết định số 536/QĐ-VP ngày 11/12/2015)