Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quyết định 219/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quang Trị năm 2022

04-11-2022 10:39:27

Quyết định 219/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quang Trị năm 2022

Xem nội dung tại đây!

Các tin khác