Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Kế hoạch 665/KH-VP ngày 17/11/2023 về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

22-11-2023 09:44:57

Kế hoạch 665/KH-VP ngày 17/11/2023 về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
 

Các tin khác