Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Kế hoạch 236/KH-VP ngày 26/03/2024 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

28-03-2024 14:35:44

Kế hoạch 236/KH-VP ngày 26/03/2024 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2024

Các tin khác