Chi tiết 360 - VPUBND Tỉnh

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

13-06-2023 08:32:57

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Xem chi tiết tại: Công văn 271/TB-VP ngày 02/6/2023

Các tin khác

Chứng chỉ ISO 9001, chứng chỉ năng lực xây dựngHoàng Bảo Khoa,Bộ âm thanh, Loa - Speaker,dịch vụ hộ chiếu nhanh