Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Kế hoạch tuyển dụng người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh

17-03-2022 09:01:34

Xem file đính kèm tại đây

Các tin khác