Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Hội đồng Lương Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-03-2022 14:47:06

Chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Văn Bốn
Chánh Văn phòng

 

Phó chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Cửu

Phó Văn phòng, CTCĐCSVP
Thành viên
Lê Nguyên Hồng

Phó Văn phòng
   

Thành viên
Lê Châu Long

Giám đốc TTTH tỉnh

Thư ký Hội đồng
Nguyễn Trương Phong

Phụ trách phòng HCTC
Thành viên
Nguyễn Thị Thúy

Giám đốc TTDVHN tỉnh
Thành viên
Trần Duy Phương

Bí thư chi đoàn TN
       

 

(Theo Quyết định số 147/QĐ-VP ngày 28/3/2018)

Tác giả bài viết: Thùy Dương

Các tin khác