Lời nói đầu - VPUBND Tỉnh

  

LỜI GIỚI THIỆU

Post date: 17-03-2022

Cách đây 70 năm, ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu mốc son chói lọi, vẻ vang trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trước đó năm ngày, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và gắn với sự kiện lịch sử trọng đại đó là sự ra đời của Văn phòng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, bộ máy giúp việc Chính phủ.
Để ghi nhớ sự kiện trọng đại này, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm làm Ngày truyền thống của Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, niềm vinh dự, tự hào là ngày hội lớn của Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước nói chung cũng như Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị nói riêng.
Ngay từ những ngày đầu của bão táp cách mạng tháng Tám lúc mới giành được chính quyền, đến những năm tháng gian khổ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong thời kỳ kiến thiết và xây dựng lại quê hương sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, qua các thời kỳ lịch sử: Văn phòng UBNDCM tỉnh Quảng Trị, Văn phòng UBHC khu vực Vĩnh Linh hay trong mái nhà chung Bình - Trị - Thiên  và sau khi được trở về với tên gọi Quảng Trị, cơ quan Văn phòng luôn nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết, tham mưu, giúp việc đắc lực lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử. Tháng 7/1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị được lập lại theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 10/7/1989 của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng với sự phát triển, lớn mạnh của hệ thống Văn phòng các cơ quan hành chính trong cả nước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị luôn làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hộị trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015), được sự đồng ý của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh biên soạn cuốn sách “70 năm xây dựng và phát triển Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị” nhằm ghi lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị; Giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng tốt đẹp cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức tiếp nối của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị; nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực và quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiếp nối, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “60 năm xây dựng và phát triển Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị” đã xuất bản năm 2005. Đây là kết quả của quá trình sưu tầm, hệ thống hoá nguồn tư liệu hết sức phong phú, được biên soạn công phu, khoa học, với sự đóng góp tâm huyết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên nhiều năm công tác gắn bó với Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
Nội dung chính bao gồm 4 chương, tập trung trình bày về các giai đoạn lịch sử phát triển của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị: Thời kỳ giành chính quyền và chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Văn phòng UBNDCM tỉnh Quảng Trị và UBHC khu vực Vĩnh Linh (1954 - 1976); Văn phòng UBND tỉnh Bình - Trị - Thiên  (1976 - 1989) và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thời kỳ đổi mới và phát triển (1989 - 2015).
Ngoài nội dung chính, cuốn sách còn tập hợp những bài viết chia sẻ kinh nghiệm và tình cảm qua những câu chuyện, sự kiện đáng nhớ về hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
Chúng tôi mong muốn cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về quá trình hoạt động và trưởng thành của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ cũng như những suy nghĩ, kinh nghiệm, tình cảm của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
70 năm với biết bao biến cố thăng trầm. Việc sưu tầm, biên soạn cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Ban Biên soạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình và cụ thể của bạn đọc, để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

 

Quảng Trị, tháng 8 năm 2015          
 TM. BAN BIÊN TẬP                

Nguyễn Văn Bốn               
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

]]>