Lời tựa - VPUBND Tỉnh

  

LỜI TỰA

Post date: 17-03-2022

70 năm hình thành, xây dựng và phát triển (28/8/1945 - 28/8/2015), Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày nay, tiền thân là Văn phòng Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Trị và Văn phòng Ủy ban hành chính khu vực Vĩnh Linh trong chiến tranh, Văn phòng UBND tỉnh Bình - Trị - Thiên trong thời kỳ hợp nhất, luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu, phục vụ đắc lực cho chính quyền lãnh đạo cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, cùng với cả nước giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, kháng chiến kiến quốc, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, vững bước đi lên trên con đường đổi mới.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, UBND tỉnh đã đồng ý để Văn phòng UBND tỉnh chỉnh lý, bổ sung, biên soạn cuốn sách
"70 năm xây dựng và phát triển Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị". Cuốn sách sẽ giúp chúng ta nhìn lại thời gian đã đi qua và cũng để khẳng định rằng: Trong bất kỳ thời điểm lịch sử nào, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị vẫn luôn cháy trong mình tình yêu quê hương, đất nước, vượt qua khó khăn; chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trung thành, tận tâm, tận lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, vì một Quảng Trị phát triển đi lên cùng cả nước. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị với các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương để thực thi nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển không ngừng của quê hương Quảng Trị anh dũng, kiên cường.
Cuốn sách được hoàn thành và xuất bản lần này là một món quà thực sự có ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua cuốn sách này, chúng ta càng trân trọng hơn những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị nói chung và Văn phòng UBND tỉnh nói riêng đã góp công, góp sức vun đắp, xây dựng, gìn giữ để có một Quảng Trị ngày hôm nay.
Tôi mong rằng, tập thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 70 năm của Văn phòng UBND tỉnh./.
 

 Quảng Trị, tháng 8 năm 2015         

               

Nguyễn Đức Chính             
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị     

]]>