Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC

03-11-2022 15:44:03

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Xem nội dung tại đây!

Các tin khác