Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2020

17-03-2022 08:51:43

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Ngày 21/2/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng cường với kết quả cao. Tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2019 đạt trên 7,52%, toàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, các tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy và đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tăng trưởng của địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh đã đã phát hành hơn 10.000 văn bản của UBND tỉnh và hơn 770 văn bản của Văn phòng UBND tỉnh, sao y 206 văn bản, in ấn hơn 1 triệu trang in. Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao hơn 32.000 văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ban ngành, địa phương và công dân gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đúng nguyên tắc, chế độ, đảm bảo an toàn, bí mật; chuyển tiếp hàng ngàn văn bản đến lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và công chức viên chức, người lao động Văn phòng kịp thời, đúng quy trình, quy định, hạn chế tình trạng sai sót, chậm việc.

Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn đã  thực hiện tốt nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm một cửa điện tử cho cán bộ, công chức viên chức trong toàn tỉnh, cử công chức tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch chung của tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Để tiếp tục phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đề ra quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch hành động và Đề án cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin thay thế phần mềm quản lý văn bản. Tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quy đình giải quyết thủ tục hành chính liên thông. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho các tỉnh kết nghĩa của nước bạn Lào; quản trị, nâng cấp và đảm bảo thông suốt hoạt động hệ thống công báo điện tử...

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng UBND tỉnh, góp phần vào thành công trong công tác, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm quán triệt, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, gương mẫu, đi đầu trong siết chặt kỷ cương công chức, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời. Chú trọng quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, công viên chức; chủ động, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ...

Trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Dịp này nhiều cá nhân, tập thể của Văn phòng UBND tỉnh đã được trao tặng Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen Chánh Văn phòng UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tác giả bài viết: Tiến Nhất

Các tin khác