Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Kế hoạch 481/KH-VP ngày 12/9/2023 Triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân...

14-09-2023 16:16:20

Kế hoạch 481/KH-VP ngày 12/9/2023 Triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân...
 

Các tin khác