Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

03-11-2022 16:24:08

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Xem nội dung tại đây!

Các tin khác