Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Thông báo 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất BCĐ CCHC của Chính phủ

03-11-2022 15:30:33

Thông báo 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất BCĐ CCHC của Chính phủ

Xem nội dung tại đây!

Các tin khác