Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

03-11-2022 16:12:59

Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xem nội dung tại đây!

Các tin khác