Chi tiết 360 - VPUBND Tỉnh

  

Kế hoạch tuyển dụng người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

17-03-2022 08:57:57

Kế hoạch 424

Các tin khác