Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

17-03-2022 08:43:07

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Tin học tỉnh như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 1 người.

2. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 1 vị trí, Biên tập viên hạng III (Mã số: V.l 1.01.03).

II. Mô tả vị trí việc làm:

- Biên tập, cập nhật tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, biên giới, tài nguyên - môi trường, đất đai, thủy lợi, thiên tai - lũ lụt, dịch bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Biên tập, cập nhật tin hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh;

- Biên tập, cập nhật tin, bài cộng tác viên;

- Theo dõi, nắm bắt các hoạt động, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh để viết bài và cập nhật thông tin trong lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi biên tập, cập nhật tin bài của các công tác viên và các công việc khác (xây dựng các chuyên mục, sự kiện, các đề tài, sáng kiến, thực hiện các các dịch vụ hợp đồng quảng cáo…).

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 tuần trở lên.

Ngoại ngữ: Trình độ B tiếng Anh hoặc tương đương trở lên.

Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong công tác thông tin truyền thông, báo chí.

IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

V. Nội dung khác: Nếu là đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ.

VI. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

1. Hồ sơ xét tuyển: Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh nộp hồ sơ, gồm có:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn sử dụng.

2. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Mức thu 500.000 đồng/phiếu đăng ký dự tuyển.

VI. Thời gian thực hiện.

1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh, số 45 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển tại Văn phòng UBND tỉnh: Trong tháng 6/2021.

3. Trả kết quả xét tuyển cho thí sinh: 5 ngày sau khi kết thúc xét tuyển.

Các tin khác