Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 4/2016

11-03-2022 14:59:34

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

Họ và tên VB nhận Văn bản ký ban hành
Nguyễn Văn Bốn 1672 50
Trần Anh Tuấn 527 87
Lê Nguyên Hồng 52 14
Nguyễn Cửu 86 14

 

 

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM

 

Họ và tên VB nhận Văn bản
soạn thảo
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng 57 10
Lê Nguyễn Hải Dương 82 10
Nguyễn Anh Khoa 118 46
Nguyễn Hoài Nam 325 56
Nguyễn Đình Thi 203 75
Nguyễn Đăng Mừng 199 21
Nguyễn Đức Tân 122 55
Phan Văn Phước 128 38
Trần Hồng Hạnh 67 10
Trần Minh Tài 120 65
Trần Văn Thạnh 237 49
Đoàn Minh Phong 205 48
Đặng Quang Linh 162 40
Nguyễn Thị Thu 103 44
Trần Duy Phương 181 41
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân 47 0
Lê Minh Dũng 30 0
Lê Vân 30 0
Nguyễn Thị Phương 28 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long 61 1
Lâm Công Tuấn 9 0
Nguyễn Văn Hiền 5 2
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 4 0
Lê Hữu Nam 1 0
Nguyễn Thái Dũng 3 0
Nguyễn Thanh Bình 4 0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 3 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 9 6
Nguyễn Tiến Nhất 1 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 2 0
Trần Hồng Hà 2 0
Trần Vân Anh 2 0
Trịnh Minh Quyết 0 0
TRUNG TÂM DVHN TỈNH
Nguyễn Thị Thúy 1 0
Lê Anh Phúc 1 0
Lê Thị Phương Thảo 1 0
Nguyễn Ngọc Đông 1 0
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
Võ Thị Tố Uyên 1 0
Đoàn Xuân Bình 4 1
Đỗ Tiến Trình 1 0
Nguyễn Văn Nam 3 5
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Anh Thu 9 4
Nguyễn Thị Vân 24 3
Nguyễn Trương Phong 3 4

 

Các tin khác