Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025

31-08-2022 16:18:30

Thực hiện Kế hoạch số 36- KH/ĐUK ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhờ làm tốt việc quán triệt triển khai, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội, đảm bảo nội dung và tiến độ theo yêu cầu.
 

Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy Đảng, đảng viên. Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng và nhân dân cả nước đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đại hội được tổ chức với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức, linh hoạt với công tác phòng chống dịch Covid -19; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, cán bộ, đảng viên.
Tại Đại hội, các Chi bộ đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất trong đảng; bầu cử cấp ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Các đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ khóa mới là những đảng viên thực sự có bản lĩnh chính trị, uy tín, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. 
Việc hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các Chi bộ Đảng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025  và Nghị quyết đại hội các cấp ủy Đảng đã đề ra./. 

Một số hình ảnh của các Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp

Chi bộ Hành chính - Tổ chức

Chi bộ Quản trị - Tài vụ

Chi bộ Trung tâm Tin học tỉnh

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ - Hội nghị tỉnh

Chi bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chi bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Tiến Nhất

Các tin khác