Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

29-01-2024 10:47:17

(CTTĐT) Ngày 26/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan chuyên môn, bộ máy tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đáng chú ý, trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phục vụ lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc hơn 50 lượt với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố thực hiện thành công kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh như: Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê 29/10 (1923- 2023), Kỷ niệm 50 năm  Ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị 06/6 (1973-2023); Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam và  các ngày lễ lớn của tỉnh.

Tổ chức xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch trong Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị kỷ lưỡng, chu đáo, trách nhiệm, đúng tiến độ, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, bảo đảm quy định các Báo cáo, Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh khoá VIII xem xét, thông qua. Trong năm, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh khóa VIII thông qua 135 Nghị quyết.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương, các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh; góp phần phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được thường  xuyên, thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH Và bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành 32 quyết định quy phạm pháp luật, 12 chỉ thị, 3.062 quyết định, 238 kế hoạch, 50 chương trình, 04 công điện, 238 tờ trình, 315 báo cáo, 175 thông báo kết luận và 6.671 văn bản chỉ đạo, điều hành khác.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, tham mưu xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính. Tính đến ngày 30/11/2023, Văn phòng đã tiếp nhận 1.056 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 1.044 hồ sơ chiếm gần 99%. Tiếp nhận 44.375 văn bản đến; tổ chức phát hành 13.769 văn bản.

Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng định kỳ. Văn phòng đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp tổng số 412 lượt/ 759 người/ 135 vụ việc. Tiếp nhận 77 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các đơn trên đã được xử lý tại các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh đúng theo quy định của pháp luật về xử lý đơn thư.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh đề ra 12 nội dung trọng tâm: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2024 để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt; huy động mọi nguồn lực đầu tư; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục nhanh, triệt để các khó khăn, tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra trong công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là về giải phóng mặt bằng, giá cả nguyên vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm về đất đắp phục vụ các công trình. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2023. Thời gian tới, đồng chí đề nghị tập thể Văn phòng UBND tỉnh cần tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng, đồng thời có sự phân công phân nhiệm rõ ràng nhằm phát huy cao nhất vai trò tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo Tỉnh. Tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, giải ngân đầu tư công. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường đảm bảo theo đúng định hướng phát triển, an toàn, bền vững. Phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quy trình giải quyết TTHC liên thông, đặc biệt ưu tiên đến TTHC đất đai liên thông xã, huyện, tỉnh...

Với những thành tích đạt được, Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 4 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 3 tập thể; Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Hồng Hà 

Các tin khác