Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

01-02-2023 14:41:45

Ngày 19/1/2023, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh, không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ và lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Tham mưu chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình các ngày Lễ lớn của tỉnh, như: kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ…

Tham mưu tổ chức khởi công nhiều dự án quan trọng như: Hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1; Đường ven biển nối Hành lang kinh tế Đông - Tây; Dự án mở rộng Quốc lộ 9 từ Đông Hà đi Cửa Việt; Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Dự án khu công nghiệp Quảng Trị,...

Tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo quy định của Trung ương để triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp tổng số 1.000 lượt/1.085 người/913 vụ việc. Tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết 18 đơn/18 vụ việc khiếu nại, 13 đơn/13 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Đến ngày 31/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã phát hành 12.424 văn bản của UBND tỉnh và 799 văn bản của Văn phòng; in ấn 1.675.133 trang, sao y 64 văn bản. Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao 42.740 văn bản của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban ngành, địa phương và công dân gửi đến UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh…

Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ: Tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt; huy động mọi nguồn lực đầu tư; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp để hiện thực hóa các mục tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhất là đối với mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng Miền Trung vào năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, chất lượng và hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Chỉ đạo đẩy mạnh việc lập hồ sơ, xử lý văn bản điện tử đúng quy định. Phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2026), dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo hoặc xem xét, điều chỉnh phù hợp; đồng thời, chú trọng phân tích, dự báo, chủ động các kịch bản, phương án chỉ đạo, điều hành ứng phó phù hợp với mọi tình huống.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, tích cực hơn nữa trong thực hiện kỷ cương, nề nếp, đổi mới phong cách, nâng cao thái độ phục vụ với người dân, doanh nghiệp; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình tiếp nhận, xử lý các văn bản; theo dõi sát sao chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh để đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng, kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023; triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh: Những kết quả chung đạt được trong năm qua của tỉnh có sự đóng góp tích cực của cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh. Từ đó khẳng định vai trò quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy nỗ lực, cố gắng, sáng tạo để tập trung tổ chức thực hiện trong vấn đề tham mưu có hiệu quả cao hơn giúp UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ  mà Tỉnh ủy đã đề ra.

Tại hội nghị, 4 tập thể đã được trao tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 8 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong công tác năm 2022. Đại diện các tổ chức, đoàn thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các tin khác