Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Hơn 170 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, trang bị kiến thức về ứng dụng CNTT phục vụ quản lý hành chính nhà nước

17-05-2023 09:34:41

Trong 2 ngày (16/5 – 17/5/2023), tại TP Đông Hà, Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác năm 2023 cho các đơn vị, địa phương với hơn 170 người tham gia.

Đối tượng tham gia tập huấn CNTT lần này là các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công tác tập huấn CNTT tập trung vào các nội dung chính: quản trị, khai thác thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật; Khai thác và sử dụng thông tin, các chuyên mục trên Cổng TTĐT tỉnh; ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh…

Mục tiêu của đợt tập huấn lần này nhằm nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cải cách hành chính. Đồng thời, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc qua mạng một  cách thuận lợi nhất. Đây cũng là một trong những sự thay đổi lớn trong việc cải cách hành chính, tiến đến xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của các sở, ban ngành, địa phương và phục vụ cho mỗi một cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình làm việc, công tác.

Tiến Nhất

Các tin khác