Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 02/2018

11-03-2022 14:39:25

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận VB đã ký
Nguyễn Văn Bốn 1433 141
Lê Nguyên Hồng 2 9
Nguyễn Cửu 167 34

 

 
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Hoàng Tiến Dũng 36 24
Nguyễn Anh Khoa 83 39
Nguyễn Hoài Nam 178 76
Nguyễn Thị Thanh Thảo 20 11
Nguyễn Thị Thu 57 15
Nguyễn Đình Thi 144 45
Nguyễn Đăng Mừng 277 13
Nguyễn Đức Tân 57 30
Phan Văn Phước 70 31
Trần Duy Phương 114 52
Trần Hồng Hạnh 113 10
Trần Minh Tài 88 40
Trần Văn Thạnh 195 70
Đoàn Minh Phong 111 17

 

 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Nguyễn Thị Vân 1 0
Nguyễn Trương Phong 7 10

 

 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo VB đã ký
Lê Châu Long 83 1 12
Lâm Công Tuấn 19 0 0
Nguyễn Văn Hiền 32 1 0

 

 
PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Tô Thị Hải Yến 19 2
Võ Thị Thúy Hằng 10 0
Nguyễn Minh Truyền 3 0
Hoàng Hồng Trinh 92 56

 

 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
 

Họ và tên Văn bản nhận Tổng soạn thảo
Lê Minh Dũng 173 1
Nguyễn Thanh Quang 166 1
Nguyễn Thị Phương 166 13

 

Các tin khác