Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận và ban hành văn bản tháng 5/2016

11-03-2022 14:58:47

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

Họ và tên VB nhận Văn bản ký ban hành
Nguyễn Văn Bốn 2079 111
Trần Anh Tuấn 100 106
Nguyễn Cửu 83 17
Lê Nguyên Hồng 62 28

 

 
PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM

 

Họ và tên VB nhận Văn bản soạn thảo
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP  
Hoàng Tiến Dũng 59 6
Nguyễn Anh Khoa 222 70
Lê Nguyễn Hải Dương 91 14
Nguyễn Hoài Nam 252 43
Nguyễn Thị Thu 191 61
Nguyễn Đình Thi 158 82
Nguyễn Đăng Mừng 134 39
Nguyễn Đức Tân 128 49
Phan Văn Phước 94 46
Trần Duy Phương 160 55
Trần Hồng Hạnh 85 8
Trần Minh Tài 153 79
Đoàn Minh Phong 191 39
Trần Văn Thạnh 225 71
Đặng Quang Linh 135 53
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH  
Hoàng Trọng Nhân 17 0
Lê Minh Dũng 1 0
Lê Vân 1 0
Nguyễn Thị Phương 1 0
TRUNG TÂM DVHN TỈNH  
Nguyễn Thị Thúy 191 0
Lê Thị Phương Thảo 91 0
Nguyễn Ngọc Đông 65 0
Lê Anh Phúc 4 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH  
Lê Châu Long 32 4
Lâm Công Tuấn 4 1
Nguyễn Văn Hiền 3 0
Lê Hữu Nam 3 0
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 3 0
Nguyễn Thái Dũng 4 1
Nguyễn Thanh Bình 12 2
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 5 0
Nguyễn Tiến Nhất 2 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 2 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 2 0
Trần Hồng Hà 2 0
Trần Vân Anh 2 0
Trịnh Minh Quyết 1 0
PHÒNG QTTV  
Nguyễn Văn Nam 0 1
Võ Thị Tố Uyên 1 0
Đoàn Xuân Bình 2 1
Đỗ Tiến Trình 2 1
PHÒNG HCTC  
Nguyễn Thị Anh Thu 7 4
Nguyễn Thị Vân 29 0
Nguyễn Trương Phong 2 2
     

 

                                                                                               Ngày lập báo cáo:15/6/2016

Các tin khác