Chi tiết tin - VPUBND Tỉnh

  

Tình hình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tháng 02/2016

15-03-2022 14:24:00

- Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh
- Thời gian: Từ ngày : 1/1/2016  đến ngày :  31/1/2016

Họ và tên VB nhận Văn bản soạn thảo
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Bốn 1479 0
Trần Anh Tuấn 713 0
Lê Nguyên Hồng 92 0
Nguyễn Cửu 83 0
KHỐI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
Hoàng Tiến Dũng 122 20
Lê Nguyễn Hải Dương 109 4
Nguyễn Anh Khoa 86 37
Nguyễn Hoài Nam 298 23
Nguyễn Thị Thu 200 52
Nguyễn Đình Thi 218 65
Nguyễn Đăng Mừng 159 5
Nguyễn Đức Tân 89 41
Trần Duy Phương 181 15
Trần Văn Thạnh 254 21
Trần Hồng Hạnh 158 11
Trần Minh Tài 139 42
Đoàn Minh Phong 167 25
Đặng Quang Linh 150 15
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH
Hoàng Trọng Nhân 67 1
Lê Minh Dũng 15 0
Lê Vân 10 0
Nguyễn Thị Phương 11 0
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
Lê Châu Long 25 0
Nguyễn Văn Hiền 7 2
Lâm Công Tuấn 10 0
Dương Nguyễn Xuân Hiếu 3 0
Nguyễn Thái Dũng 4 0
Nguyễn Thanh Bình 4 0
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1 0
Nguyễn Tiến Nhất 3 0
Phạm Thị Mỹ Hạnh 2 0
Trịnh Minh Quyết 0 0
Trần Hồng Hà 1 0
Trần Vân Anh 1 0
Lê Hữu Nam 1 0
Nguyễn Thị Vân (TH) 4 0
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1 0
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4 0
TRUNG TÂM DỊCH VỤ HN TỈNH
Nguyễn Thị Thúy 2 0
Lê Thị Phương Thảo 109 4
Lê Anh Phúc 1 0
Nguyễn Ngọc Đông 78 0
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ
Đoàn Xuân Bình 2 0
Võ Thị Tố Uyên 2 0
Nguyễn Văn Nam 6 8
Nguyễn Hồng Lê 298 23
Đỗ Tiến Trình 2 0
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC
Nguyễn Thị Anh Thu 14 6
Nguyễn Thị Vân 39 0
Nguyễn Trương Phong 2 2

 

 
                                                Ngày lập báo cáo:28/2/2016

 

Các tin khác